Büttttenreeeeden


des F.O.K.K.C.

Öwer de Wiver

   
Augen geradeaus, Gewehr über, Gewehr ab, Karnevalszug rührt Euch
Ah nee dat is denn falsen Film
Hier mutt dat heten: Helau?

Wee hebt een Problem - (ernst in die Runde gucken)

dee Fraulöh, eegentlicks wasset ja nur eene,
also dee Fraulöh de hävtt ja lezes Jaor hier watt vertellt -

An sick is datt jao noch nix schlimmes
- wenn se watt vertellt -- meen ick
Wennn ick mal so seggen döv.
Aber in dissen Fall.
Wenn soll da drob anwuurten


Denn Mann denn dat kann - denn is jetz wech!

Mutt denn unbedingt nao dat Dorp hin treggen.
Und Mutt datt unbedingt jetz wessen
Hätt datt nich noch drei vier Months Tied e hatt.

Un jetzt stoh ick damit.
Watt mach denn jetz wall maken?
De Wievers verückt?
Spölt he de ganze Tied Karten
Datt künn man sick wall vörstellen, oder kümmt denn van Dage noch?

Ick kann jao ock es denn neeen in Rhee fraogen. Ob he dat wall done will.
Ick häv e hört, dat he wall kümmt


In dat Blädeken stinn drin
för Sylvester da häv he Nix öwer
Aver denn Karneval, datt wass sin Metier.
Ick bünn es jespannt.

Ah Ah, skeptisch gucken
Ick wett nich,
letztes Jaor da wasse he nich dabei.
Da dröm e noch den Schlop van den Seeligen in Greven
Und jetz up de Weltbühne van Krommert,
dat geht so Leven nich god

Ick glöv ick bin da jetz doch dran, wa?

Ja Ja und dee anderen sächt
dat was dinne Major sine Wiv
Desshalb bisse dran
und ... Du biss jao ock noch een Öhmken -
dee kann gar nix passieren.

Jao, Jao wie Öhmkes -
Wee vermehrt us nich un starvt trotzdem nich utt.
Häh Häh Häh

Wät i wall, watt denn größten Feind van sonn Öhmken is?


Genau -- ne Frau!

Da wödd ut ne freilopenden Junggeselle
ne innespeerten Befehlsempfänger

- Mach dies , - tu das, - fahr mich dahin, - gib Geld.
I wett ja alle Bescheed!

Awer ---- dat is ja hier nicht dat Thema.

Watt häv se dennletztes Jaohr alles so sächt.
Denn Major sine Wiv:


"Offizierwiver bünnt immer inn Dienst"
Da froag ick mie doch - Un watt iss mit uns
Uns frög nümmes
  -
 • Immer anträen, egal ob besoppen oder nich
 • Morgens ganz froh rutt,
  • Datt is een Problem dat kann ick nich god hebben
 • Offizierfrühstück mit Rollmops und Ei,
 • Nachts bee de Königin ant Bett,
  • ant Bett nich int Bett.
 • Bee de Jubiläen immer wer parat
 • Offizierstreffen inne Winter, in Sommer, inne Harvst,
 • in Föhjaor dann dat Schützenfest
 • denn Schützengipfel
 • Noa Renzelhook hen, noaa Ächtercrommert, noa dee Junggesellen
 • Up de Generalversammlung hier, ob de Genralversammlung daor
 • Un immer dabee. Un immer mit Bier.
Ick wet gar nich, watt de hävt, datt bettken wassen, bügeln, kocken, datt is doch een Schlaraffenleben.

Watt ick dormet säggen will:
I bünnt immer in Dienst --- weggen dat wee immer in Dienst bünnt.
Und dat is ock good so.

Mh!!

Un wenn minne Frau

Nich lachen
Ick häb immer säggt,
Mine Frau läv all,
ick wett nur nich wo.

Minne Frau, also dee Zukünftige,
dee bruggt dat dann gar nich.

 • 3 paar Hemde
 • 3 paar Buchsen,
 • 3 paar Fleegen,
 • 3 paar Handsen
 • 1 paar Socken, süss se sowieso nich.

un twentig paar Geldschiene dat mutt langen
Dat bettken Bügeln kann ick,
meehr oder weniger
wassen ock, so anne Hals unde de Arme - dat soll wall gone


So watt häv'se noch jesägt.

Da proatse van de Generalversammlung, da hävse doch gar kine Ahnung van.
It wett ja nich wie datt in Renzelhook un in Ächtercrommert so is, aber bee us bünnt de Frauen jetzt Passive Mitglieder
Nich dat se passiv bünnt - I verstooht wall watt ick meeen
Nee, Nee se sollt jetzt pasiiiiv wessen - nich aktiv
  Dat hett dann:
 • Se dövt nich meetlopen
 • Se dövt nich meetscheeten
 • Und watt se ganz sicher nich döppt: se döft keeene Befehle gäven.
  (Um dat es klaor to säggen, dat was me persönlich sehr wichtig)
Jaa, öwerall wo et ne Regel giv, givt uck nee Uttnahme.
Een paar von de Fraulöh döft dann doch meetlopen, nur een kott Stück,
und eene döv dann eenmal int Jaor uck noch meetscheeten
Aber blos een eenzigess mol.

Muss dee es vörstellen, se scheet dann uck noch denn blöden Hahnemann draff. Wee sitt datt utt. Vor allen wee hört sick datt an.
Im Offiziersbefehlston
Meldung erhält unsere Königin: Augen rechts.

Nee, Nee, Nee, danzen geeht ja wall,
aver denn Rest, dat doot weer doch bäter alleene.
Be et Schützenfest, nur bee et Schützenfest

Mee persönlich häv Frau Major int letzte Jaor gesäägt, dat ick de gaanze Tiedt nur ant Schützenfest ant denken bünn.

Prinziepiell is dat wall so
awer nich et ganze Jaor

So een oder zwee Tage denk ick da nich dran.
Nee in de lezten twee Mont bün ick nuur noch hieran an denken.
Watt sächse jetzt, watt treckse an, wee soll dat wall lopen.
Ick gäv ja wall too,
datt mach sech för ne Offiziersfrau jenauso anhörne
as wenn wie vant Schützenfest ant proaten bünnt,
aber dat hier --- dat is ernster, -- dat is Karneval.

Oder watt was mett de letzten drey Monts davör.

Dat is ja so, ick bünn ja oock noch Kerckenchormetgleed. Genauso we de armen Fahneträgers bünnt we jede Wäke zweemol bis dreemol loss e wesst.

Et is ja nich so, als wenn wii dat alle künnt.
Nä, Nä
immer wer "Üven, üven, üven" Sonderprobe hier, Sonderprobe dor.
und dann an Sundag,
dann geeht los
trällern för nee silverne Hochtied,
trällern för Goldene Hochtied,
trällern vör de Mission
trällern för Jubiläum von dee Kerke,
trällern för Ende von dee Kerke,
trällern förn Pastuur,
dann trällern förn denn anderrn Paastur
trällern vör denn Bischop
Trällern vör de Toden
Awer nich dat I meent dat jehört tosamen
Kasse bee dörenander kommen

Apropo Kerke
Könnt Ii U vörstellen,
Ne Geschlechtsumwandlung to maken.
Fragend gucken?
Ne wa, dat häv I mi ock gedacht.

Aver, wi bünnt all alle
"Geschlechtsumjewandelt"
Ut ne properen Piusjunge
wött op een mal een Gudulameiken
und schwups is dat Dinge drav

Kass es kieken, watt de neeen Heerns so alle dod.
(Pastuur -Gemeinschaft hin oder her dat mutt jets eenfach wessen) Unseren Paastuur. Geht denn uck in alle Vereine rin.
Jao dann häve völle to doon. Bünnt 11 Stück
Und wenn he dann noch mettschött.
Da kasse wall Pazifist bie wärn, so wii unse Loddarr.
Denn schött uck nich mett,
nee, nee nich weile nich döff
denn schött nich mett,
weile e datt nich kann.
Stellt u es vör,
He steht da so,
drück av "Puuffff"
und up een mal bruckt wii ne näen Bürgermeester.
Heinz da hässe, Spasss, waa?

Ach nee (Kopf schütteln)
wie wollt ja -von watt - ganz anderet proaten.
Zettel rausholen und demonstrativ lesen

Ah hieer.

Von "KAMPFTRINKEN" is die hier ant proaten.
Da kasse es sehen, de häv von de Wirtschaft awer ock gar keene Ahnung

Dat hett nich "KAMPFTRINKEN",
dat is denn modernen Wirtschaftskreislauf

Da stellen wir uns mal janz dumm

Du da
Up min Kommando löpse los und bestellst een Tablett Bier
Du da Achten, anne Theke
Up min Kommando nümmst dat volle Tablett un kümms no hier hen.
Un Peddar hier vörne met de twee Bier
Du gävse mi jetzt ene met.

Dat nenn ick es ne funktionierenden Wirtschaftskreislauf.

Und watt passiert wenn de Kreislauf jestört is
un dat Bier kümmt gar nich erst bee mie an
dann hävt wer: "Pause" In-fla-tion
Ick häb Dost, dat Bier kümmt nich, und ick will wall 2 € betalen.
Vör de janz Schlauen, dat bünnt 100 % Ratter, Ratter, Ratter, na verstohne

Und wenn allet Bier up eenmal kümp
Watt hävt we dann? "Pause" De-fla-tion.
Ick kann nur eene drinken und häv viere in de Hande

Und wenn ick dann gar keen Dost meer häv
Dann mutt de Produktion stoppen, de Hahne stoht no boven
Watt is dat dann
Dat is dann de totale "Depression"
Hävt i dat jetzt verstohene
Ick meen hävt I dat jetzt verstohene
Ick glöv dat häv immer noch keene verstohene

We hävt hier ne Depression

Irgendjemand sollte ein Bier vorbeibringen Ah ja, jetzt wött better.

Ja, ja ----- Frau Major.
Kasse es sehen, wovör so'n Schützenfest alles god is
Du wetts watt denn funktionierenden Wirtschaftskreislauf is
Und ick häv een Bier.

Zettel rausholen und demonstrativ lesen Ah hah

Denn Herr Major dräch Prada
Prada, watt zum Henker is Prada?
Prach, dat kenn ick, da was ick all.
Kannt awer nich wessen, dat dräch man nich.

Wovör givet dat Internet.
Jaor Prada, dat stinn dor wall drin,
und ock sone paar Beispiele
Bi de Fraulöh süht sowat ja janz jot ut

Awer Junge, Junge Herr Major
Wovör brückst du Dat denn bloss
Du häss doch all een Wiv
Oder döv an dine Haut nur Water und Prada?
Mit dem Kopf schütteln
Watt steht denn hier noch, Ach God,
De Nobers, de Nobers, ja ja de mutt dann ock noch können.

Watt dot se ----------- s c h a r w e n z e l n.

Junge, Junge, da bisse es chalant un mäks watt
(Kurz und schnell erzählen)
Wiss ja gar nich danzen, hölt ja alles up.

Hätte God jewollt, datt denn Mann Spass an Danzen häv,
hätt he de Frau mit de Boste up'n Rüggen emaakt.
Ratter Ratter Ratter

Ja , ja, Dös e trotztdem dann watt dran
dann hätt dat:
schwarwenzeln. "Pah".

Ick wett wall jenau
wo ick demnächst ant scharwenzel bün
nur noch bi Hubert Niessing vör de Theke.
Denn häv da überhaups kin Problem met.

So,--- fasst we dat ganze es to samen -
 • Dat meeste bünnt böse, böse, böse Verläumdungen
 • So schlümm bünnt we gar nich
 • We wedt oft jenug missverstohene
 • Jaor, ick meen we Öhmkes
 • Watt met u Verhirateten is
 • datt wett ick nich und will ick och nich beurdeelen.

Zum Abschluß noch ein kleines Weihnachtsliedeken
Wee bünnt ja noch inne Oktav.
So een oder twee Mann wett watt dat mit Schützenfest to don häv Awer ick segg et nich.Kappellmeister: Melodie; Kling Glöckchen KlingeLingeLing
Na habt Ihr die Melodie. Refrain können alle mitsingen. Mh Mhhh mh ...


String Tanga, stringelingeling, String-Tanga String

Enger als ein Höschen
Sitz er überm Döschen
Schütz dabei die Ritze
Vor der Punkt, Punkt, Spitze


String Tanga, stringelingeling, String-Tanga String


Männer macht er seelig
Weil der Stoff so wenig
Doch in kalten Wintern
Friet's dich dann am Hintern

String Tanga, stringelingeling, String-Tanga String


Doch bei uns oh leider
Bauch wird immer breiter
Brauchen ne famose
Großraumunterhose ....


String Tanga, stringelingeling, String-Tanga String


Helau!